Checklista

Inventering

Tidsplan

Det bör ta ungefär 2 heldagars arbete gemensamt för er grupp att helt inventera det ni har. Om ni väljer att dela upp det över fler tillfällen är upp till er, men om ni sköter arbetet effektivt bör det inte ta längre tid än så. För att inte fastna i åtgärder för tidigt bör ni vara helt säkra på att ni är helt klara med er inventering innan ni börjar lösa de problem ni hittat.

Arbetssätt

Gå över de arbetssätt ni vet att ni har och vad de samlar in för data, vart det lagras, varför det lagras och vem som kommer åt det.

System

  • Vilka system använder ni idag? Allt från email till lagring & hemsidor
  • Hur ser era avtal ut med dessa systemen? Äger ni er data själva, och säljs den vidare?
  • Har ni kvar gamla system?
  • Hur ser säkerheten ut? Vem får och vem kan komma åt systemen?

    Personuppgifter

    Gå över alla era system, och teckna ner vad för sorts personuppgifter ni har var, så blir det enklare att utföra åtgärder. Gör gärna detta i någon excel-liknande miljö så att det är enklare för er att söka upp det ni kommer fram till senare.