Kårkommittéer & föreningar

Börja med att inventera ert arbetssätt och hur samt var ni lagrar personuppgifter. Ta nedanstående checklista till stöd. För att finna dokumenten som hänvisas till, se “nyttiga länkar” – Dokumera.

Kårkommittéer
Då ni är en del av företaget “Chalmers Studentkår” behöver ni i detta skedet inte oroa er över vem som är dataskyddsombud eller personuppgiftsansvarig. Det viktiga att veta är att då ni behandlar personuppgifter för Studentkårens gärning är ni alla att betrakta som personuppgiftsbiträden, Data Controllers på engelska.

Kårföreningar
Eftersom ni är egna företag behöver ni utse ett dataskyddsombud, mer om det finns i zip-mappen “GDPR” under Nyttiga Länkar. Tänk inte på detta det första ni gör, utan börja med att inventera era system.

När ni kommit en bit på vägen med detta, checka in med CIO, Oscar Börjesson, kontaktuppgifter finnes under “kontakt”.