Löpande arbete

Inventering

Tidsplan

Det bör ta ungefär 1 halvdags arbete för er att inventera er grupps persondata. För att inte fastna i åtgärder för tidigt bör ni vara helt säkra på att ni är helt klara med er inventering innan ni börjar lösa de problem ni hittat. Mall för inventering finns att tillgå från IT-ansvarig, som nås på ita@chalmersstudentkar.se.

Arbetssätt

Gå över hur er grupp arbetar med insamling, hantering, radering och uppföljning av persondata. Alla organisationer är unika och ni behöver anpassa ert arbete med persondata utefter era behov.

System

  • Vilka system använder ni? Allt från email till lagring & hemsidor
  • Hur ser era avtal ut med dessa systemen? Äger ni er data själva, och säljs den vidare?
  • Har ni kvar gamla system?
  • Hur ser säkerheten ut? Vem får och vem kan komma åt systemen?

    OBS: Är du osäker på om systemen ni använder är säkra, kontakta IT-ansvarig.

    Personuppgifter

    Gå över alla era system, och teckna ner vad för sorts personuppgifter ni har var, så blir det enklare att utföra åtgärder. Gör detta i den registerförteckningsmall ni kan få av IT-ansvarig.