Teknologsektioner & kårföreningar

Börja med att inventera ert arbetssätt och hur samt var ni lagrar personuppgifter. Ta nedanstående checklista till stöd. För att finna dokumenten som hänvisas till, se “nyttiga länkar” – Dokumera. Vid eventuella frågor kontakta IT-ansvarig, ita@chalmersstudentkar.se.