Kontakt

För frågor om allt som rör GDPR, kontakta IT-ansvarig!

IT-ansvarig
Jonathan Sjölander
ita@chalmersstudentkar.se